обучения

обучения

система за дизайн на човека

Дa живееш дизайна си

Целта на уъркшопа „Да Живееш Дизайна си“ е да подкрепи всеки, който би искал да поеме по пътя на дълбока трансформация. Той е разработен, за да изгради разбиране за индивидуалните дадености на базата на личната графика на тялото и да предостави практически инструменти, с които участниците могат да експериментират в реалния си живот.

Готов ли си да поемеш на най-необикновеното пътешествие в живота си?

АБВ в Human Design

Курсът АБВ в Human Design е предназначен за онези от вас, които биха искали да продължат да откриват и преоткриват автентичната си същност. Ще имате възможност да задълбочите познанията си в системата за дизайн на човека, както и да вникнете как основните елементи в личната графика на тялото се проявяват на практика.

Познаваш ли своята жизнена сила?

Human Design Картография

Този курс е последният и най-задълбочен етап от общообразователната програма в системата за дизайн на човека. Той е предназначен за хора, които са посещавали курсовете „Да Живееш Дизайна си“ и „АБВ в Human Design” и са любопитни да узнаят повече за нюансите в проявлението на елементите в графиката на тялото, както и да надградят познанията си с разбирането за Профила.

Искаш ли да задълбочиш познанията си?