Дизайнът на годината: 2021

Както личната графика на тялото ни разкрива потенциала на нашето устройство, така и картата на годината ни позволява да надникнем какъв може да е нейният характер. Ако тя имаше рожден ден, той щеше да бъде на 21.01.2021 в 21:50ч. Дизайнът й ни дава възможност да се запознаем с моделите, които ще присъстват през целия цикъл и ни помага да наблюдаваме с разбиране разгръщащите се събития.

По време на тази виртуална среща:

  • ще хвърлим поглед назад към 2020г, за да си припомним как се е проявил дизайнът на годината
  • ще разгледаме какво ни разкрива графиката на 2021г и ще обсъдим какво може да се предположи за характера на предстоящия годишен цикъл
  • ще се спрем на бавно движещите се планети и ще се вгледаме по-задълбочено какво въздействие биха могли да окажат върху индивидуалния дизайн

Преглед на 2020г.

В началото на виртуалната среща, ще се върнем назад, за да си припомним някои значими събития, които въплъщават моделите от дизайна на 2020. Ще преразгледаме какви истории са се разгърнали на фона на конкретни транзити.

Ще бъдете добре дошли да споделите лични примери и събития, които са ви докоснали, отразяващи моделите, които присъстваха в дизайна на изминалия цикъл.

Представяне на дизайна на 2021г.

Ще се разходим из графиката на годишния цикъл, разглеждайки какво е заложено там като потенциал. Как тази година е различна по характер от предходната? Кои теми ще останат с нас и през следващия цикъл? Каква се очертава да бъде основната нишка в следващия епизод? Как бихме могли да наблюдаваме събитията и да запазим баланс, когато живеем в интересни времена?

По време на това представяне ще отделим повече внимание на ефекта на бавните планети върху индивидуалния дизайн. Ще разгледаме позициите на някои от тях и ще изследваме как въздействието им би могло да се отрази, когато носят дефиниция в личната графика на тялото.

Дискусия на дизайна на 2021г.

Когато човек експериментира с дизайна си, постепенно се отърсва от хомогенизираните представи и вярвания и започва да оформя свое, оригинално виждане за нещата. Тази диференцирана перспектива е ценна, когато се комуникира, защото може да обогати картината.

Бих искала по време на тази виртуална среща да поканя всеки, който има желание, да сподели своите идеи, мнения или хрумвания във връзка с дизайна на 2021г.

Можете да направите това като:

  • предложите различен прочит на част от дизайна на 2021
  • изразите различна интерпретация или заключение за дадена тема в графиката
  • насочите вниманието към конкретен детайл, който ви прави впечатление
  • повдигнете въпрос, който се е породил у вас по отношение на графиката

Създавайки пространство за обсъждане, бихме могли да съставим едно по-богато богато описание на моделите в дизайна на годината.

* Ако имате желание да допринесете с вашата перспектива, свържете се с мен предварително, за да обсъдим колко време би ви било необходимо.

Въпроси и отговори

В края на срещата ще имате възможност да зададете своите въпроси във връзка с дизайна на годината.

Кога?

21.01.2021 | 19:00-21:00ч.

Къде?

онлайн

Цена за участие:

20лв.

За информация и записване:

Ана Вълева | 0887406995 | ana.valleva@gmail.com