лекции
лекции
остани в разговора

През есента на 2012г. започнах да провеждам ежемесечни лекции, с които имах за цел да популяризирам системата за дизайн на човека (human design) на достъпно ниво и по лек за възприемане начин. В тези едночасови представяния фокусът ми беше върху представянето на основните концепции на тази наука, показвайки как те се прилагат на практика. Темите са близо до ежедневието ни с предизвикателствата, които ни поднася и адресират как познаването на нашето устройството може да ни помогне да живеем без да срещаме съпротива и да имаме живот, който повече ни приляга. Лекциите продължават да се провеждат и тази година, а темата на следващата от тях можете да узнаете тук:

Тук можете да намерите откъси от лекции, които са се състояли до момента: