индивидуално консултиране

индивидуално консултиране

Как да бъда по-свързан със своята истина?

Human Design Коучинг

Целта на индивидуалното консултиране е да подпомогне всеки, запознат с дизайна си, да адресира конкретни предизвикателства и стремежи, които се пораждат в процеса му.

Индивидуалната графика на тялото разгръща пред човек картата, която да го насочи към самия него. Но да бъде в действителност пропътуван пътя е приключение, което среща  пътешественика с многообразие от дилеми, които не винаги знае как да отработи. Човек може да се чувства хванат в капан от повтарящи се проблеми, когато не разполага подходящ инструментариум и съдействието на някой, който резонира с новата версия на себе си, която иска да изведе на преден план. Опитвайки се да има по-автентично себеизразяване и отношения, може да се натъкне на трудности в това да внесе промяна в начина си на живот и съществува риск да се предаде пред привидната непоклатимост на увековечените модели.

Индивидуалното консултиране е услуга за търсещия подходи и практики, чрез които да премине през процеса на промяна и развитие, за да живее живот, който повече му приляга.  

Консултирането може да се състои в рамките на една сесия или да протича под формата на серия от сесии. По време на срещите ще работим върху поставената от клиента тема, използвайки графиката на тялото като начална точка или ориентир, но ще се съсредоточим върху актуалното преживяване в процеса на човек и спецификите на неговата дилема.

Моят личен стремеж е, посредством индивидуалното консултиране, да партнирам на хората да задълбочават себепознанието си и да се превърнат в авторитет за себе си.

Защо Human Design Коучинг?

Целта на коучинга е да подпомогне развитието ви, съгласно вашия дизайн. В работата заедно ще се съсредоточим върху конкретна област или тема, която ви затруднява или бихте искали да внесете промяна.

За 65% от хората в света Недефинираният Център на Егото представлява трудност. Често се проявява под формата на нестабилно самочувствие, неувереност, склонност към ожесточена самокритика и сравнение с другите. Също така понякога намира отражение в отношението към парите и материалните придобивки като създава дискомфорт човек да получва подходящо заплащане за усилията си. Не рядко този недефиниран център тласка хората към преследване на постижения и резултати, за да компенсира вътрешното преживяване “Аз не съм ценен” чрез престиж и заслуги. Вътрешният диалог може да бъде угнетяващ и блокиращ, изтъкан от мисли като “Не съм достатъчно… (способен, подготвен, красив, реализиран и др.)” и тревоги как ще бъдеш оценен от другите.

50% от хората в света имат в графиката си Недефинран Емоционален Слънчев сплит, а другата половина от човечеството – Дефиниран. В резултат на което почти всеки, с който някога съм разговаряла за неговия или нейни дизайн е споделял, че емоциите са предизвикателство. Справянето със собствените емоции може да бъде трудност, когато изглеждат неразбираеми, неуправляеми и тласкат човек към постъпки и изказвания, за които след това съжалява. Емоциите на другите могат да бъдат плашещи и натоварващи, когато не знаем как да ги посрещнем. В резултат на това често срещана е тенденцията да се избягват емоционално  натоварени ситуации или поне тези с негативен заряд. Поякога болезнени събития са изтикани под предлог, че “Нямам време за чувства” или “Емоциите са за слабите”. Така непреработени емоционални преживявания остават блокирани в тялото и като бомба със закъснител. Неспособността да разпознаваме и уважаваме собствените си емоции и тези на хората в живота ни, ограничава близостта и интимността, които сме в състояние да преживеем.

Хроничният стрес или “динамичният начин на живот” е болестта на съвремието. Онези от вас, които имат Недефиниран Коренен Център, може би познават симптомите от личен опит. Напрежението в средата може би ви тласка да бързате и да вършите всичко с припряност, сякаш сте на фронтовата линия. Всеки краен срок е гилотина, която ви ужасява, дори и да е далеч във времето. Всеки ден е препускане от среща в среща, от задача към задача, без миг почивка. Макар и да казвате често, че имате нужда от ваканция, когато се предполага да релаксирате, не можете да се отпуснете и си намирате начин да създадете онова ниво на напрежение, с което сте свикнали. Да, стресът е пристрастяващ. Може да бъде истинско предизвикателство да се адаптирате към по-спокоен стил на живот.

Това са само 3 примера за сферите, в които коучингът може да бъде полезен. Всеки се справя с различни трудности, когато се стреми да живее в унисон с дизайна си. Те могат да бъдат адресирани с практически насоки, които са подбрани специално за вашия дизайн.

Времетраене:

12 сесии с продължителност 90 мин.
Срещите протичат по схема, в която първоначално са на по-кратки интервали, за да постигнем ефекта на натрупването, а след това постепенно се разреждат, за да затвърдим интегрирането на новите модели. Всеки цикъл от 12 сесии започва с една среща за опознаване и приключва със среща за проследяване на резултаите и обратна връзка.

Цена:

500 лв., които могат да бъдат заплатени на 5 месечни вноски от 100 лв.

Цена:

Ако 12 сесии са твърде голям ангажимент за вас, бихте могли да получите единична консултация в рамките на 90 мин., а цената е 60 лв.

Преди консултацията:

Когато запишете час за консултация, ще получите мейл с въпросник, който има за цел да събере информация за вас и да ви даде пространство да разкажете в кои сфери бихте искали да видите промяна;

Аудио запис:

По ваше желание, можем да направим аудио запис на консултацията, за да имате възможност да се върнете към обсъжданото след време.

Обратна връзка:

След приключване на всяка сесия ще бъдете поканени да дадете обратна връзка за нейното протичане. Тя ще бъде взета предвид за да бъдат адаптирани следващите сесии, така че да работят максимално за вас.

След консултацията:

В края на всяка сесия вероятно ще получите задача за самонаблюдение, упражнение за практика или експеримент. Те имат за цел да ви подпомогнат в преработването на стари модели и изграждането на нови във вашата действителна среда.

Промяната не е гарантирана 🙂

Дори и най-проверените подходи биха се провалили, ако човек не ги приложи, след като узнае за тях. Коучингът би бил за вас, ако сте готови да извървите пътя, предприемайки некомфортни стъпки.