анализи

анализи

Кой си ти?

Основен анализ на личната графика

Системата за дизайн на човека ни поднася карта на нашия потенциал и анализът на личната графика на тялото има за цел да го опише, предоставяйки насоки за проявлението му.

  • По време на срещата ще разгледаме къде е заложена жизнената ви сила и как тя може да получи най-пълна изява.
  • Ще се спрем на Стратегията, която може да ви подпомогне да проявите даденостите си и как можете да я следвате в ежедневието си.
  • Ще узнаете по какъв начин можете винаги да взимате коректните за себе си решения и как да разпознавате и следвате този процес, за да бъдете свързани с Авторитета си.
  • Ще отделим време да вникнем в особеностите на вашия Не-аз, както и да повдигнем воалът, покриващ механизмите, с които той ви владее.
  • Ще проследим какво е необходимо да наблюдавате, за да не бъдете отклонявани от своя Автентичен Аз и как областите на уязвимост в картата ви могат да се превърнат в източник на мъдрост.

Анализът на личната графика е отправна точка за да започнете да живеете дизайна си. Той ви дава наръчник към вашата истинна същност и предупреждения за моделите, които ви ограничават. Чрез него разполагате с необходимото и достатъчно, за да поемете по пътя към своето автентично себеосъществяване.

N.B.:

Основният анализ е необходима предпоставка, за да можете да получите Задълбочен анализ, Анализ на Партньорство, Инкарнационен Кръст или на Планетарен цикъл.

Времетраене:

90 минути

Цена:

100 лв.

Варианти за провеждане:

На живо (временно не е възможно) или онлайн;

Аудио запис:

По време на анализа се прави аудио запис, който е за ползване на клиента;

Лична графика:

Към анализа прилежи pdf на личната графика;

Преди анализа:

Необходимо е предварително да изпратите своите рождени данни (рожден ден, час на раждане и град на раждане); Важно е да имате предвид, че графиката не може да бъде изготвена без час на раждане.

След срещата:

Получавате линк, от който да свалите аудио записа и графиката си;

И още:

След анализа оставам на разположение за консултации относно практическото приложение. Повече за тях можете да прочетете тук.

Други анализи