Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 3

Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 3

1200 630

Генераторът се усъвършенства стъпка по стъпка

Генераторът и Манифестиращият Генератор се различават в начина, по който овладяват нови умения и напредват в областите, в които работят или се развиват. За Генератора е необходимо да изчерпи нивото, на което се намира, преди да премине към следващото. Той е устроен да усвои всички подробности и едва след като почувства, че забуксува, идва време да продължи напред. Периодът, в който един Генератор забележи, че тъпче на едно място и няма накъде да напредва, е предвестник на развитието. Този етап понякога продължава повече, отколкото му се нрави и е изпълнен с фрустрация, понеже Генераторът няма как сам да се прехвърли на следващото ниво. Той трябва да бъде задвижен отвън.

Силата на Генератора е в майсторското овладяване на всеки етап от развитието му. Независимо дали става въпрос за кариерата или личния му живот, той не напредва, ако не изпипа всичко на нивото, на което се намира. Той е същество, усъвършенстващо се стъпка по стъпка.

Манифестиращият Генератор прескача стъпки

На свой ред Манифестиращият Генератор би предпочел да напредва по-бързо и това го подтиква да прескача стъпки в процеса. Той би се прехвърлил на следващото ниво без да е изчерпил предишното и по този начин ще изглежда като че ли се развива със значително по-добро темпо. В работата си Манифестиращият Генератор търси къси пътища и опитва да съкрати процесите като пропуска онова, което му се струва ненужно. Заради това, че е устремен към ефикасност и бърз напредък, понякога той се оказва в неприятна ситуация. Когато установи, че е пропуснал съществен детайл, може да му се наложи да се върне назад и да го поправи или да повтори изпълнението на задачата. Ако учейки е прескочил напред, може да се види принуден да се върне и да усвои пропуснатия материал. И в двата случая у него ще се надигнат гняв и фрустрация заради забавянето.

Силата на Манифестиращия Генератор е ефикасността

Манифестиращият Генератор е устроен да се придвижва бързо, знаейки кои етапи могат да бъдат пропуснати без последствия върху резултата и качеството. Той може да е ефикасен по отношение на процесите, в които е въвлечен и да реализира доста повече за по-кратко време. За целта е съществено да следи отклика на Сакралния си център и да остава свързан с Вътрешния си Авторитет, за да разграничава кои са коректните стъпки, които да следва.

Манифестиращият Генератор в дисонанс със средата си

Дори и Манифестиращият Генератор, който познава своето устройство, е изложен на риска да действа прибързано и да се опитва да изпреварва събитията. Когато набере инерция, той често спира да обръща внимание на отклика на Сакралния център. Препуска от една задача към друга, увлечен от скоростта и забравя да сверява дали това, с което се е захванал, е коректно за него в следващия момент. По този начин той често пропилява енергията си и достига до фрустрация и гняв, че заниманията отнемат повече време или усилия, отколкото му се е щяло да вложи.

Същевременно, ако не е изчакал да откликне, той е пренебрегнал и средата, в която действа и постъпките му не са в синхрон с нея, поради което се натъква на съпротива. Опитвайки се да се държи като Манифестор, настоява нещо да се случи, когато моментът или не е назрял, или не е подходящ, насилва процеса и претоварва отношенията с другите с напористи постъпки. Дилемата на Манифестиращия Генератор произтича от усещането, че може да реализира проектите си по-бързо, а същевременно, за да бъде ефективен и удовлетворен, е необходимо да се съобрази с външните обстоятелства и да им позволи да го насочват кога да действа и кога да изчака.

Активност и почивка

Генераторът и Манифестиращият Генератор се различават и в начина, по който следва да се отнасят към своя ресурс от енергия. За да може да се възстанови от своите занимания и да регенерира пълноценно, един Генератор е необходимо да се изтощи напълно преди да си легне да спи. Тогава той може да се презареди цялостно и да разполага с енергия на следващия ден.

Манифестиращият Генератор не е необходимо да достига до точката на пълно изтощение, за да се озове в леглото. За него е по-подходящо да се отдаде на почивка преди да е изчерпил цялата си енергия и да прекара известно време, изразходвайки последните си сили за по-леки и пасивни занимания.

Манифестиращият Генератор е Генератор

След като се спряхме на основните различия, характеризиращи Манифестиращия Генератор, важно е да си припомним, че приликите са по-съществени от разликите. Еднаквата аура обединява Манифестиращия Генератор и Генератора в един Тип. Поради тази причина, най-важното е да имате предвид, че Стратегията, която го направлява, е „Изчакай да откликнеш“. Тя позволява на Манифестиращия Генератор да се реализира с едно добро темпо, разполагайки със Сакралната си енергия. Следвайки тази Стратегия, той може да намери удовлетворение в заниманията си, да бъде ефикасен и да бъде в съгласие със средата си.