Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 2

Генераторът и Манифестиращият Генератор – Част 2

1200 630

Манифестиращият Генератор не е Манифестор

Непрекъснатата връзка между мотор и центъра на Гърлото носи на Манифестиращия Генератор усещането, че е способен да инициира и той често се поддава на порива да предприема действия. Това не позволява на мощта на Сакралния му център да бъде ангажирана коректно и го кара да работи без достъп до най-големия си ресурс.

Същевременно Манифестиращият Генератор не разполага със защитата на затворената и отблъскваща аура, привилегия на Манифестора. Поради тази причина съпротивата, която среща, когато инициира, го изтощава и наранява, състарявайки го преждевременно.

Фрустрация и Гняв

Трудностите в заниманията на Манифестиращия Генератор, пречките, забавянията и непредвидените неприятности предизвикват у него не само фрустрация, но и гняв. Колкото повече инициира и насилва процеса, толкова повече гневно недоволство натрупва и именно това струи в аурата му. Макар и да се старае да прави различно впечатление, тя комуникира колко е неудовлетворен от френетичната си активност и липсата на така желаното въздействие.

Стратегията носи живот, който харесваш

Всеки от 4-те Типа има своя Стратегия, която да го ръководи. Тя е подход, който помага на всеки от тях да се реализира пълноценно и да намери заниманията и връзките, в които би допринасял с ценните си заложби и би бил ценен за това.  Когато един Генератор или Манифестиращ Генератор изчаква да откликне, той бива насочван към работа и отношения, които ще му носят удовлетворение, вместо бремето на безрадостна дейност и фрустриращи връзки. Генераторът е устроен да бъде доволен от живота си и това доволство вибрира в аурата му. Когато срещнете удовлетворен Генератор, той няма нужда да ви го казва с думи, защото можете да го усетите в присъствието му. Недоволството на свой ред също жужи като кошер разбунени оси и сигнализира колко фрустрация е натрупал Генераторът, пренебрегвайки Сакралния си отклик.

Ключът към манифестиращия потенциал е откликът

Манифестиращите Генератори често опитват да водят живот на Манифестор. Инициират и действат преди да бъдат попитани или да откликнат. Използването на манифестиращия потенциал е насърчено и от факта, че в западната култура се акцентира върху инициативата. Лишени от възможността да бъдат направлявани от отговорите на Сакрала, те се впускат в занимания, които не им носят удовлетворение. Без да изчакат отклика те не знаят за какво е на разположение енергията им и се борят със съпротивата като рицари без броня.

За да може да осъществи манифестиращия си потенциал, Манифестиращият Генератор е необходимо да го подчини на сакралния отклик. Когато изчака да откликне, той ще бъде ангажиран в дейности, които подхождат на жизнената му сила и в които може да намери удовлетворение. Именно чрез тях Манифестиращият Генератор ще може да реализира своя манифестиращ потенциал коректно.

Откликът като думи и движение

Характерно за Генераторите е откликът на Сакралния център да се изразява в спонтанни звуци „мхм“ (да) или „мнм“ (не), но в много случаи при Манифестиращия Генератор те отсъстват в този най-чист вид. Той е по-склонен да отговори с думи или направо да се захване с дейността, на която е откликнал. Манифестиращият Генератор казва „да/не“ и в категоричността на изказването му проличава дали то е подплатено с енергия или е ментално продиктувано. Движението също е проявление на отклика. Манифестиращият Генератор се задвижва или показва с тялото си готовност да се заеме с действието, на което е откликнал. Това е проявление на наличността на енергията за даденото занимание.

Манифестиращият Генератор разбира дали заниманието е подходящо едва когато започне

За разлика от Генератора, Манифестиращият Генератор узнава дали едно занимание е наистина подходящо за него едва когато се захване с него. След като откликне и се потопи в конкретната активност, той може да установи дали действително енергията му е на разположение за нея или по-скоро изпитва раздразнение от вършенето й. Той разбира в движение дали наистина това занимание му носи удовлетворение и може да остане в него или по-скоро го фрустрира и е по-добре да го прекрати за момента. Типично за Генераторите е да имат потребност да зарежат това, с което са се захванали, когато са се впуснали в него без да са изчакали да откликнат. Но Манифестиращият Генератор може да установи със сигурност коя дейност е за него само като се заеме с нея след отклик и поради това е коректно за него да я прекрати, ако усети, че няма енергия за нея.